loader image

Asfalt na Bučićkoj Ravni

Protekli tjedan smo imali radne aktivnosti na zaštiti dijela puta prema izletištu Bučićka Ravan od nadolazećih vremenskih nepogoda. Riječ je o zasipanju bankina duž novopostavljenog asfalta nasipnim materijalom čime će se dugoročno spriječiti erozija pješčane podloge koja je česta pojava na dionicama s većim nagibom.

Ovim putem zahvaljujemo svima koji su svojim učešćem potpomogli ove aktivnosti, a Općini Novi Travnik na čelu s načelnikom Stjepanom Dujom velika hvala što su prepoznali potencijal našeg izletišta i da zajedničkim ulaganjem u infrastrukturu obogaćujemo našu sredinu.

Pohvala našim članovima koji su svojim vrijednim rukama dali završni oblik akciji, Lovačkoj sekciji Bučići, te poduzeću Eurodom d.o.o. VitezGrađevinar d.o.o. Novi Travnik na potpori u realizaciji projekta.