loader image

Opća planinarska škola – deseto predavanje

Deset puta već smo se našli na predavanju. Ovaj put su polaznici bili aktivniji, oni su više pričali, a ostali su slušali.

Evaluacijom dosadašnjeg znanja prikupljenog zadnjih par mjeseci, dalo je odlične rezultate. Neka predavanja su bila više, neka manje zanimljiva, ali sve u svemu, možemo reći da smo svi skupa položili ovaj test.

Priprema kandidata za samostalno organiziranje ture, te realizaciju iste, konačni je cilj ovog dijela naše Opće planinarske škole.

Kao organizatori možemo biti zadovoljni odazivom polaznika, njihovim angažmanom i ova interaktivna radionica koju smo proveli, pokazuje na sitnim detaljima koliko u stvari smo prenijeli znanje na njih.

Ostaje nam još odraditi terenski rad, a ture koje budu pred nama, bit će nastavak ove lijepe priče koja će dugo i dugo trajati.