loader image

Opća planinarska škola – sedma tura

Sedma tura Opće planinarske škole 2020. bila je iz Travnika sa Starog grada na Bukovicu, a kako to obično biva, produžili smo do Konjske, odakle smo se spustili na Košare kod naših dragih Gučogoraca.

U početnom dijelu staze ispod Male peće, često se zna produžiti ravno, jer lakše je tako, nego uz brdo. Kako markacija manjka na toj dionici, tako smo i mi uz pomoć sile gravitacije produžili i našli se ni naprijed, ni nazad.

Nema šta, odlučimo dalje, a to dalje bi žestoko uzbrdo, preko nekih stijena, šbunja i šiblja. Okušali smo se i u penjanju u stijeni silom prilika, a da nije takvih detalja, ne bi se imalo šta ni pričat’ poslije. 🙂

Sretni, zadovoljni, u povratku pogled na Travnik nam bi glavna nagrada za danas.