loader image

Kalemljenje voća

Kalemljenje voća stotinama godina je bio visoko cijenjen zanat, dok je danas sve mali broj onih koji su upućeni u ovu vještinu. To je zapravo vid oplemenjivanja divljih u pitome voćke. Riječ je o vegetativnom razmnožavanju voćki na način na koji se karakteristike fidima – kalema prenose na „nove“, obično divlje voćke koja su podloge.

Kalemljenje voća je jedan od načina da se ostavi nešto iza sebe za generacije koje dolaze. Njegovanje tradicije je put da se prenese kolektivno znanje i vještine na mlađe naraštaje, a najbolje se uči kada se prenosi s koljena na koljeno.

Za koju godinu ćemo imati i plodove svoga rada i ku’ćeš veće zadovoljstvo od toga.