loader image

ARARAT 2021 – sretno ekipa

Danas smo ispratili ekipu na Ararat, najviši vrh Turske koji sa svojih 5.137 m svakako zavrjeđuje pažnju.

Učesnici Planinarskog društva KUK Novi Travnik i HPD VITEZ iz Viteza u sastavu Ivo Bavrka, Ana Eldić, Miroslav Kajiš, Dragan Mamuša, Dragan Piliškić i Nenad Rajić, se žele zahvaliti svima na moralnoj i financijskog potpori bez čijeg angažmana bi ovaj odlazak bio mnogo teži.

Također, u ime PD KUK Novi Travnik se zahvaljujemo svim poduzećima, osobama i institucijama koji su pomogli da ostvarimo još jedan uspjeh:

#MinistarstvoObrazovanja, znanosti, mladih, kulture i športa KSB/SBK,
#Eurodom d.o.o. Vitez,
#Frizerland d.o.o. Vitez,
#Komping d.o.o. Vitez,
#FTM d.o.o. Novi Travnik,
#Tring d.o.o. Gračanica,
#BiroCommerc d.o.o. Odžak,
#Palavra d.o.o. Nova Bila,
#CaffeStudio Novi Travnik,
#FIS d.o.o. Vitez,
#ElektroprivredaHZHB d.o.o. Mostar,
#HTEronet d.o.o. Mostar,
#MMFliesen Austrija,
#PDKUK Novi Travnik, svim našim članovima,
#HPDVitez, svim članovima.